Интересувам се от: 
  Начало | Контакти
   Търси
Потребителски кредити:
Вие се намирате тук: Заглавна страница > Граждани > Потребителски кредити > Овърдрафт > Кредит Овърдрафт със залог на работна заплата
Печат     
Промяна на лихвени проценти по кредити

Уважаеми Клиенти,

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че Банка Пиреос България АД увеличи лихвените проценти по съществуващи ипотечни кредити в евро с лихвен процент базиран на 3М Euribor и всички потребителски кредити. Промяната на лихвените проценти влиза в сила от 18.02.2009 г. Новите лихвени проценти и погасителни вноски можете да научите след 18.02.2009 в обслужващия Ви клон или на телефон: 0700 12 002.

Банка Пиреос България АД

  -