Интересувам се от: 
  Начало | Контакти
   Търси
Електронно банкиране:
Вие се намирате тук: Заглавна страница > Корпоративни клиенти > Електронно банкиране > Winbank
Печат     
Winbank
 

winbank ви осигурява достъп от всяка точка на света до вашите сметки в Банка Пиреос България. Вече няма да губите ценно време, за да извършвате обичайните банкови операции. Възползвайте се от преимуществата, които ви предлагаме чрез winbank и извършвайте всички ваши банкови транзакции от вашия дом или офис, във време удобно за вас.

Чрез winbank вие можете:

 •  Да се информирате за текущото състояние на вашия портфейл от продукти в Банка Пиреос България: сметки, депозити, кредитни карти, кредити, гаранции и други; 
 •  Да извършвате в реално време преводи в български левове и чуждестранна валута между ваши собствени сметки или към ваши контрагенти, които имат сметка в Банка Пиреос България; 
 •  Да извършвате безкасови плащания в български левове чрез системите БИСЕРА и РИНГС и в чуждестранна валута чрез SWIFT в страната и чужбина от вашите разплащателни сметки и безсрочни влогове в Банка Пиреос, които ще бъдат таксувани с такси по-ниски от тези, прилагани при операции на гише в банковия салон; 
 •  Да зареждате файл с масово плащане на трудовите възнаграждения на вашите служители и да получавате он-лайн информация за неговото изпълнение; 
 •  Да прикачите файл с масово плащане към сметки на ваши контрагенти или бюджетни организации, открити в други български банки; 
 •  Да подавате он-лайн изискуемите от българското законодателство декларации и формуляри, свързани с извършването на плащания; 
 •  Да ползвате различни схеми на подписване на нарежданията;
 •  Да ползвате лимит на транзакция или дневен лимит;
 •  Да погасявате задължение по кредитни карти Visa и MasterCard, издадени от Банка Пиреос България;
 •  Да се регистрирате за известия (по имейл или със SMS) по кредитни карти за извършени трансакции с картата, за дължими вноски, за промяна на кредитния лимит;
 •  Да получавате информация за актуалното състояние и движенията по вашите сметки в Банка Пиреос, включително отчет по сметка чрез е-mail, безплатно, при ваше поискване; 
 •  Да изпращате свободно съобщение до обслужващия ви клон на Банка Пиреос.
 •  Да откривате депозити онлайн;

  -