Интересувам се от: 
  Начало | Контакти
   Търси
Депозити и сметки:
Вие се намирате тук: Заглавна страница > Граждани > Депозити и сметки > Сметки > Сметка Заплата
Печат     
Сметка Заплата
 

Бонус към вашата заплата!

За клиентите, които желаят да получават трудовото си възнаграждение по сметка в банката, Банка Пиреос България предлага специално разработен продукт за обслужване на работна заплата - сметка Заплата, в две разновидности:

  • Спестовна сметка Заплата, с дебитна карта Visa Electron;
  • Картова сметка Заплата, с дебитна карта Maestro

Сметка Заплата Ви осигурява:

  • Добра доходност
  • Бърз и лесен достъп до средствата посредством международна дебитна карта
  • Обслужване на кредит или овърдрафт

Вие избирате вида дебитна карта, която желаете да ползвате

Ние Ви предлагаме спестовна или картова сметка Заплата с атрактивни параметри:

Валута

Спестовна и картова сметка "Заплата" се откриват в лева

Срок

Спестовна и картова сметка "Заплата"са безсрочни продукти

Неснижаем остатък

  • Няма ограничения за минимална сума за откриване
  • Банката изисква поддържане на неснижаем остатък в размер на 5 лева

Лихвен процент

Спестовна и картова сметка "Заплата" се олихвяват с годишен лихвен процент в зависимост от салдото по сметката:

- за сумите до 1000 лева - 2,00%
- за сумата над 1000,00 лева - 2,00% върху 1000 лв. и 2,50% върху горницата до размера на салдото

Изплащане на лихвата

Начислената лихва се изплаща на календарно тримесечие като се капитализира

Теглене / довнасяне

- теглене и довнасяне без ограничения;
- разпореждане със сумите по сметката се извършва до размера на наличния по сметката остатък над предвидения неснижаем минимум*
- в рамките на определените лимити, когато разпореждането със средствата е посредством дебитна карта

* по картова сметка "Заплата дебитни транзакции са възможни само през дебитната карта или по изключение на каса с предварителна заявка, депозирана в клон

Такси

Без такса за откриване, поддържане и закриване на сметката

Функционалност

- дебитна карта Visa Electron / Maestro*
- възможност за овърдрафт
- интернет банкиране

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg  като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  -