Интересувам се от: 
  Начало | Контакти
   Търси
Депозити и сметки:
Вие се намирате тук: Заглавна страница > Граждани > Депозити и сметки > Спестявания > Спестовна сметка “Автономия”
Печат     
Спестовна сметка “Автономия”
 

Спестовна сметка "Автономия" е предназначена за физически лица, които желаят да гарантират висока доходност и свобода на спестяванията си.

Основни характерисити на спетовна сметка "Автономия"

Валута: Спестовна сметка "Автономия" може да бъде открита в лева, евро и щатски долари

Срок: Спестовна сметка "Автономия" е безсрочен спестовен продукт

Изплащане на лихвата: Начислената лихва се изплаща на календарно шестмесечие като се капитализира

Лихвен процент: Лихвеният процент по спестовна сметка "Автономия" се начислява по скала в зависимост от наличния дневен баланс по сметката и престоя на средствата:

Сума

BGN

Сума

EUR

USD

0-2000

1.00%

0 - 1000

0.50%

0.30%

2 000 – 10 000

2.50%

1000 - 5000

1.50%

1.50%

10 000 – 40 000

2.80%

5000 – 20 000

2.40%

2.00%

над 40 000

3.10%

над 20 000

2.80%

2.60%

Допълнителни удобства

  • Дебитна карта Visa Electron - достъп до сметката по всяко време от територията на целия свят
  • Интернет банкиране

Такси и комисиони

  • Откриване на сметка - 5 лв.
  • Поддържане на сметка - без такса
  • Закриване на сметка - без такса
  • Всички неупоменати такси и комисиони са съгласно Тарифата на банката

Вижте и условията по Спестовна сметка "Автономия +"


  -