En

Кредитна карта Visa с обезпечение депозит

 • Банка Пиреос България издава кредитни карти Visa срещу открит депозит в банката.

  Кредитният лимит по картата се определя в зависимост от сумата на депозираните средства и може да достигне до 90% от депозита.

  Притежателите на кредитна карта, издадена от Банка Пиреос могат да:

  • Заплащат стоки и услуги в търговски обекти в цял свят обозначени с логото на Visa
  • Извършват покупки в интернет без представяне на картата
  • Ползват безлихвен гратисен период до 45 дни
  • Теглят пари в брой от банкомат или в банков офис
  • Правят резервации за хотел, рент-а-кар и др.
  • Заявят получаването на безплатни sms/e-mail известия при използване на картата
  • Правят проверка на баланс чрез терминално устройство АТМ и Winbank
  • Плащат комунални услуги в интернет (epay) и на банкомат (bpay) 

  За да разберете повече за този продукт, можете да позвъните на нашия Денонoщен информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg  като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Условия по кредитна карта със залог на парични средства:

  Максимален кредитен лимит

  Стандартна карта - до 10 000 лв.
  Златна карта - до 50 000 лв.

  Годишна такса

  Стандартна карта - 40 лв.
  Златна карта - 100 лв.

  Годишна лихва за покупки

  10.00%

  Годишна лихва за
  теглене в брой

  13.00%

  Минимална месечна вноска

  5%, мин. 20 лв.

  Заплащане на стоки и услуги

  Без такса

  Гратисен период при покупка

  до 45 дни

  Теглене на пари в брой: 
  От банкомат в страната и чужбина
  От ПОС терминал в страната и чужбина

  3%, мин. 5 лв.
  3%, мин. 8 лв.

  Други такси

  съгласно Тарифата на банката

  Обезпечение Залог на парични средства по депозит в лева, евро или щатски долари открит в банката

  ГПР 13,36%, изчислен на база примерна стойност на покупка 3 000 лева, погасявана на 12 равни месечни вноски, при договорен лихвен процент и дължими такси за стандартна кредитна карта.
  ГПР 11,36%, изчислен на база примерна стойност на покупка 10 000 лева, погасявана на 12 равни месечни вноски, при договорен лихвен процент и дължими такси за златна кредитна карта
  .

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта.

   

  50000 card

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
ProductChoice