En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Превод на пари

Добре развитата клонова мрежа на Банка Пиреос България АД, както и нейната кореспондентска мрежа, Ви дава възможност да нареждате и получавате плащания до и от всяко кътче на планетата бързо, качествено и ефикасно. В допълнение, чрез своите платежни системи от най-ново поколение (за разплащания в лева и валута), Банка Пиреос България АД извършва всички Ваши плащания напълно автоматизирано, което елиминира всякакви рискове от забавяне или погрешно изпълнение на плащанията.

Всяко Ваше нареждане за превод може да бъде депозирано в Банката както в оригинал (на хартиен формат), така и по електронен път, чрез използване на нашата Интернет система winbank. Стремейки се да предложи по-качествено обслужване на своите клиенти, Банка Пиреос България АД реши да стимулира използването на winbank, като намали всички цени за изпълнение на Ваши нареждания за преводи, постъпили в Банката по електронен път. Нещо повече, депозирайки Вашето нареждане чрез winbank, Вие можете да бъдете сигурни, че Вашето нареждане ще бъде обработено напълно автоматично от Банката, което е гаранция за сигурност, бързина и качество.

Чрез централизираната система (работеща в реално време) на Банка Пиреос България АД, Вие имате възможност да бъдете мобилни при управление на Вашите сметки, като имате достъп и възможност да нареждате плащания от всеки един от офисите на Банката, независимо къде е открита Вашата сметка.