En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Преводи в чуждестранна валута

Банка Пиреос България АД е част от Банкова Група Пиреос, която има силно присъствие в страните от Балканския регион и югоизточното Средиземноморие. Това позволява на Банка Пиреос България АД да предлага на своите клиенти чрез услугата No Borders, експресни преводи на по-ниска цена в рамките на Банковата Група.. Банка Пиреос България АД е участник в SEPA схемата за изпълнение на SEPA Credit Transfer (SCT), като е първата банка в България, която изгради собствена инфраструктура за изпълнение на SCT. Банка Пиреос България АД е и сред първите банки в България, които станаха директни участници в TARGET2, чрез системния компонент  на БНБ – TARGET2-BNB. Като директен участник в TARGET 2, Банка Пиреос България АД може да изпълнява експресните преводи в евро на своите клиенти в реално време. Освен експресни преводи, Банка Пиреос България АД може да изпълнява и не експресните преводи в евро на своите клиенти чрез TARGET2, което означава, че средствата постъпват по сметка на банката директен участник още в началото на работния ден на указания от наредителя вальор. 
Освен това, Банката има добре развитата мрежа от банки кореспонденти, което ви дава възможност да нареждате и получавате плащания до и от всяко кътче на планетата бързо, качествено и ефикасно.