En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Вътрешнобанкови преводи

Срокове за извършване на преводите:

Вътрешнобанковите преводи се изпълняват в рамките на минути.

Цени:

Банка Пиреос България АД извършва вашите нареждания за преводи към собствени сметки напълно безплатно.
Таксите и комисионите за изпълнение на преводи към трети лица по тяхна сметка в Банка Пиреос България АД може да видите в Тарифата на банката.