En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Използване на лични данни при плащания чрез S.W.I.F.T.

S.W.I.F.T. /Сдружение за световни междубанкови финансови телекомуникации/ мрежата, използвана от банките в България, както и от всички банки в Европа, за извършване на плащания, е единствената възможна за тези цели, като тя е постижение в техническо отношение и същевременно осигурява голяма степен на сигурност. Предоставянето на лични данни и оперирането с тях на територията на Европейския съюз по повод извършване на плащания в S.W.I.F.T. среда се извършва при пълно спазване на регулациите за защита на личните данни в ЕС. Понастоящем транзакциите, осъществявани чрез S.W.I.F.T., се обработват в информационни центрове, намиращи се не само на територията на ЕС, но и в САЩ. На основание законодателството на САЩ за борба с тероризма и противодействие на изпирането на пари, американските власти биха могли до получат достъп до посочените лични данни.