En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Трежъри и капиталови пазари

Банка Пиреос България предоставя на своите клиенти широка гама от Трежъри банкови продукти и услуги в зависимост от инвестиционните нужди и възможности на индивидуални и корпоративни клиенти.

Базирайки се на опита на Банката в операциите с валута, ценни книжа и управление на различните видове пазарни рискове, придобит в търговията на водещите световни пазари, ние ви предлагаме професионални котировки, тесни маржове, експертно мнение, съвет или просто приятелско мнение.

За нашите корпоративни и частни клиенти предлагаме интересни възможности за инвестиции на българския и международните пазари, както и инвестиции в структурни продукти с минимална или по-висока рискова експозиция в зависимост от рисковия профил на отделния инвеститор.