En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

COBOS

Електронната система за търговия COBOS е интернет базирано приложение за оторизиран и защитен достъп в реално време до Системата за търговия на Българска Фондова Борса - София АД. С COBOS имате възможност да следите търговията на борсата, да подавате поръчки и сключвате сделки в реално време. Посредством COBOS Банка Пиреос България АД Ви дава възможност да търгувате с всички инструменти предлагани на борсата - акции, облигации, компенсаторни инструменти директно от личния си компютър, като спестявате време и средства, свързани с подаването на заявки и сключване на сделки чрез офисите на Банката.

Такси и комисионни:

  • Покупка или продажба на ценни книжа - 0.5% от стойността на сделката, мин. 2 лева на поръчка.
  • Първоначална такса за регистрация (издаване на сертификат) – според тарифата на БФБ – София АД, понастоящем 87лева.*

Годишна такса за обслужване (след изтичане срока на първоначално издадения сертификат) - според тарифата на БФБ – София АД, понастоящем 87лева.*

* При оборот от търговията над 30,000 лева за година, Банката възстановява таксата на клиента