En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Търговия с чуждестранни корпоративни ценни книжа

Банка Пиреос България АД дава възможност на своите клиенти достъп до най-големите чуждестранни фондови пазари в Европа, Северна Америка, и Азия за търговия на корпоративни ценни книжа.

Списък на предлаганите чуждестранни фондови пазари, таксите и комисионите за сделките, и за съхранението на финансовите инструменти са описани в Тарифата на Банката, “Раздел 5 – Инвестиционно банкиране“.