En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Пазар на държавен дълг

Банка Пиреос България предлага на своите клиенти възможности за покупка-продажба на български държавни ценни книжа на първичен и вторичен пазар, както и търговия с глобалните емисии – еврооблигации, пласирани на международните пазари.

Пазарите на облигации извън България предлагат огромни и разнообразни възможности за инвестиции от състоятелни индивидуални клиенти или професионални инвеститори. Можем да си партнираме в този процес като изпълняваме Вашите търговски поръчки на основните борси и пазари по света.