En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Защо купувате инвестиционно злато?

Купувайки злато Вие правите една напълно лична и поверителна инвестиция.

Златото е актив с доказани качества поради своето твърде ограничено разпространение в природата, то е с висока ликвидност и притежава всички функции на парите с едно основно предимство пред тях, имунитет срещу инфлация.

Кога е подходящия момент за покупката му? За златото отговорът винаги е един и същ: Сега . Златото е инвестиция във времето. Запознаването с някои детайли за това ЗАЩО и КОГА да купуваме е препоръчително за колебаещия се инвеститор, проявяващ недоверие към този стар съпътстващ обществено-икономическите отношения актив.

  • Златото е ценен запас с дългосрочна перспектива, притежаващо предимството да служи като едно от последните средства до които се прибягва в случай на необходимост в конкретен момент от пари.
  • Златото е делимо, лесно преносимо и относително неразрушимо.
  • Златото не е подложено на инфлационен натиск подобно на световните валути, което го прави неоспоримо по-надеждно платежно средство от парите в условия на криза.
  • Златото е лесно разпознаваемо и може да служи като средство за разплащане в целия свят.

Злато може да бъде купено под различни форми но безусловно конвертируемо, когато става въпрос за сериозна инвестиция в благородния метал са инвестиционните монети, слитъци и кюлчета. Теглото и чистотата на инвестиционното златото се контролира с голяма точност и прецизност и е стандартизирано от всички международно утвърдени златни рафинерии и Монетни дворове.
Всяка една инвестиционна монета или слитък и кюлче носят върху себе си данните които ги дефинират и са сигурна гаранция за чистота на метала и тегло. Златните инвестиционни монети са с гарантирано тегло в унциев стандарт и чистота на златно съдържание от официалните институции в съответните държави в които са отсечени. Това е и основната причина поради която монетите представляващи инвестиционно злато не се придружават от сертификат, по същия начин както това се отнася за една банкнота.

Съществуват различни мнения за това какво да купим инвестирайки в злато, от една страна инвестиционните монети или слитъци и кюлчета от друга. Въпрос на личен избор е решението което всеки трябва да вземе.