En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Паричен пазар - Репо сделки

Банка Пиреос България АД предлага репо сделки на своите клиенти с български ДЦК, деноминирани в лева и евро. Минималната сума на сделката е 100,000 лева.