En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Възможности за получаване на безвъзмездна помощ

Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" 2012 - 2020

Натиснете тук – за да намерите повече информация относно:

  1. Отворените процедури за кандидатстване
  2. Процедури в процес на оценка
  3. Процедури в процес на изпълнение

Оперативна програма "Човешки ресурси"   

  • Повишаване на квалификацията на служителите на предприятието

Натиснете тук за да видите отворените в момента грантови схеми по оперативна програма "Човешки ресурси".

Програма за развитие на селските райони 2014 -2020:

Натиснете тук за да видите мерките за подпомагане  по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020.

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Натиснете тук за да видите мерките за подпомагане  по Програмата.