En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Новини картови продукти

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че Банка Пиреос България АД преустанови издаването на дебитни карти Maestro за юридически лица. Издадените към момента дебитни карти Maestro следва да бъдат преиздадени като Visa Business Electron в срок до 17.06.2016 г.

Моля да имате предвид, че можете да използвате преиздадената Visa Business Electron без да дължите такса за обслужване за първата година.

С издаването на Visa Business Electron получавате по-висок клас картов продукт.

Повече информация относно процеса по замяна на дебитните карти можете да получите в обслужващия Ви клон или като се свържете с нас на 0 700 12 002.

От Ръководството на Банка Пиреос България АД

Дата: 27.05.2016 г.

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”