En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Виза Бизнес

Банка Пиреос издава бизнес кредитни карти Visa Business с кредитен лимит до 20,000 лева.

С бизнес кредитните карти от Банка Пиреос Вие можете да:

 • Заплащате стоки и услуги в търговски обекти обозначени с логото на VISA
 • Извършвате покупки в интернет и други без представяне на картата
 • Теглите пари в брой от банкомат или в банков офис
 • Направите резервация за хотел, рент-а-кар и др.
 • Заявите получаването на sms/e-mail известия при използване на картата


Кредитните карти Visa Ви дават следните предимства:

 • Приемат се за разплащане на стоки и услуги навсякъде по света
 • Разполагате с пари в брой, до пълния размер на кредитния лимит
 • Ползвате безлихвен гратисен период до 45 дни
 • С минимално месечно погасително плащане - 5% от общо дължимата сума
 • Получавате 24 часа, 7 дни в седмицата обслужване на телефон: 0700 12 002


Допълнителни ползи за фирмата:

 • Консолидирано 1-месечно извлечение
 • Погасяване с директен дебит от фирмена сметка
 • Експресно издаване и доставка на нова карта, в случай на загуба, повреда или кражба


Кандидатстване:

 • Във всеки клон на Банка Пиреос при предоставяне на Искане по образец, попълнено от всеки картодържател, съгласно списък представен от фирмата; лични карти на служителите, представляващи фирмата; копия от съдебно решение, регистрация по БУЛСТАТ, баланс и отчет за приходи и разходи от последните 3 години, както и документ за текущи кредитни задължения по образец


Условия за издаване и ползване: 

Издаване на Карта

0,00 лв.

Годишна такса за поддържане на основна карта

55,00 лв.

Годишна такса за поддържане на допълнителна карта

20,00 лв.

Заплащане на стоки и услуги

0,00 лв.

Теглене на суми в брой от банкомат

на Банка Пиреос България

3,00 лв. + 1,5%

на други банки в България

5,00 лв. + 1,5%

на други банки в чужбина

3,0%

Лихвен процент

 

При покупки

15.75%

При теглене на суми в брой

18.00%