En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Бизнес центрове

Една от стратегическите цели на Банка Пиреос  е да развие бизнеса, насочен към  сектора малки и средни предприятия (МСП)  чрез своите бизнес центрове, които функционират  в основните региони на страната:

  • София
  • Пловдив
  • Велико Търново
  • Варна
  • Плевен
  • Стара Загора
  • Бургас
  • Благоевград

В България повече от 90% от предприемачите развиват малък и  среден бизнес. Основната роля на бизнес центровете на Банка Пиреос България е да подпомогне разрастването на тяхната дейност.

Предлагането на  кредити и универсални финансови услуги на малкия и среден бизнес е ключов елемент от развитието на Банката. Бизнес центровете са неделима част от Банка Пиреос и основни средства за  подпомагане развитието  на МСП сектора. Една от задачите им е да осигурят пълен достъп на фирмите до всички  банкови продукти.

Бизнес визията на Банка Пиреос е да предлага навременни и целесъобразни услуги на своите клиенти. Банка Пиреос активно  участва в националните и европейски инициативи за подкрепа на българската икономика. Банката е  важен партньор на местните и европейските институции за кредитиране и предлагане на финансови услуги. Партньори  на Банката са:

Българска банка за развитие (ББР)

Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)

Държавен Фонд Земеделие

Национален Гаранционен Фонд и Общински Гаранционен Фонд за МСП към Столична Община