En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Продукти и услуги, предлагани от Бизнес Центровете

Като финансови центрове, фокусиран върху нуждите на малкия и среден бизнес, бизнес центровете предлагат разнообразни кредитни продукти и информация за програми за финансиране, включващи:

 • Кредити за оборотни средства/револвиращи кредитни линии
 • Инвестиционни кредити с гъвкави погасителни планове
 • Издаване на банкови  гаранции и акредитиви
 • Търговско финансиране
 • Мостово финансиране на проекти, одобрени и със  сключени договори за отпускане на финансова помощ от Европейските фондове и програми.
 • Овърдрафт по разплащателна сметка
 • Пиреос Бизнес Плюс – инвестиционен кредит с фиксиран лихвен процент за първите 2 години
 • Пиреос Бизнес Плюс – револвираща кредитна линия до 24 месеца с фиксиран лихвен процент
 • Земеделски кредит
 • Кредити за клиенти на свободна практика със срок до 20 години
 • Кредити за земеделски производители – бенефициенти по Европейски и Национални програми  рефинансирани от Държавен Фонд Земеделие
 • Кредити с гаранции от Национален Гаранционен Фонд
 • Кредити с гаранции от Общински Гаранционен Фонд за МСП към Столична Община

Освен чрез нашите бизнес центрове,  банкови консултации се правят и от екипите на  всички клонове на Банка Пиреос България.