En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Пиреос Бизнес Пакети

Банка Пиреос България АД предлага на своите бизнес клиенти нов продукт - „Пиреос Бизнес Пакети”

Предимства на продукта

  • Уникален продукт на пазара, предлагащ отстъпка от стандартната Тарифа за извършване на неограничен брой преводи в лева (БИСЕРА и РИНГС);
  • Разплащате се с партньорите си в рамките на банката безплатно;
  • По-висок праг за касови операции без такса, спрямо стандартната Тарифа;
  • Без месечна такса за поддръжка на една дебитна карта;
  • Колкото повече преводи в лева правите, толкова повече спестявате разходи за такси;
  • При покупка на пакет с по-висока цена, получавате по-големи отстъпки;
  • За всяка една от сметките си, може да закупите различен пакет, в зависимост от операциите, които ще извършвате по нея;
  • Лесно и бързо може да преминете от един вид пакет в друг по всяко време.

Нашето предложение

Бизнес пакет „Стандарт“ 

Месечна такса на пакет

15,00 лева

Отстъпка за плащания в лева (БИСЕРА, РИНГС), наредени в клон на Банката или чрез интернет канал winbank

25% от стандартната тарифа на Банката

Вътрешнобанкови плащания в лева, наредени в клон на Банката или чрез интернет канал winbank

Без такса

Вноска на сортирани банкноти на каса лева/евро/щ.д. без комисиона

до 5 000,00 дневно

Теглене в брой с писмена заявка лева/евро/щ.д. без комисиона

до 4 000,00 дневно

Месечна такса за поддържане на сметка

Без такса

Месечна такса за поддържане на дебитна карта VISA Business Debit/Electron

Без такса

Бизнес пакет „Плюс“

Месечна такса на пакет

25,00 лева

Отстъпка за плащания в лева (БИСЕРА, РИНГС) наредени в клон на Банката или чрез интернет канал winbank

35% от стандартната тарифа на Банката

Вътрешнобанкови плащания в лева, наредени в клон на Банката или чрез интернет канал winbank

Без такса

Вноска на сортирани банкноти на каса лева/евро/щ.д. без комисиона

до 8 000,00 дневно

Теглене в брой с писмена заявка лева/евро/щ.д. без комисиона

до 5 000,00 дневно

Месечна такса за поддържане на сметка

Без такса

Месечна такса за поддържане на дебитна карта VISA Business Debit/Electron

Без такса

 Бизнес пакет „Премиум“

Месечна такса на пакет

50,00 лева

Отстъпка за плащания в лева (БИСЕРА, РИНГС) наредени в клон на Банката или чрез интернет канал winbank

40% от стандартната тарифа на Банката

Вътрешнобанкови плащания, наредени в клон на Банката или чрез интернет канал winbank

Без такса

Вноска на сортирани банкноти на каса лева/евро/щ.д. без комисиона

до 10 000,00 дневно

Теглене в брой с писмена заявка лева/евро/щ.д. без комисиона

до 6 000,00 дневно

Месечна такса за поддържане на сметка

Без такса

Месечна такса за поддържане на дебитна карта VISA Business Debit/Electron

Без такса

 

Преференциалните условия са валидни само за сметката, към която е закупен пакета.

За всички продукти, услуги и операции, които не са включени в пакетите се прилагат такси и комисиони съгласно действащата Тарифа на Банката.