En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Инвестиционно финансиране

Финансиране на инвестиционни проекти от Банка Пиреос - ключът за реализиране на вашите иновативни идеи

Банка Пиреос България АД развива и предлага иновативни решения, отговарящи на нуждите на своите клиенти – водещи български и международни компании.   

Банката ще подкрепи вашите инвестиционни планове в сферата на:

  • Енергетиката и търговията със суровини и енергийни ресурси
  • Земеделие, животновъдство и проекти в областта на селското стопанство
  • Изграждане на различни промишлени и инвестиционни проекти
  • Реконструкция, модернизация и разширение на съществуващи индустриални обекти
  • Закупуване на дълготрайни материални активи в това число: машини, съоръжения и оборудване, лекотоварни и тежкотоварни транспортни средства
  • Придобиване на цели предприятия, покупка на дялове и акции в компании

Срокът на инвестиционните кредити и съответния гратисен период по тях се договарят в съответствие с характеристиките на бизнеса на кредитополучателя и параметрите на конкретния инвестиционен проект.

Лихви и такси

Лихвите, таксите и структурата на обезпеченията  са по договаряне.