En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Консултантски услуги

Банка Пиреос България АД извършва консултантски услуги, включващи:

  • Управление на финансови активи на своите клиенти;
  • Извършване на банкови и финансови сделки по специално разработени схеми в партньорство с други финансови посредници и наши контрагенти;
  • Формиране и преструктуриране на портфейли;
  • Задълбочен анализ на състоянието на компаниите, като предлага съответно най-подходящите решения за техния бизнес, базирани на специфичния профил на всеки клиент.

За повече информация може да се обърнете  към Отдел “Корпоративно банкиране” на Банка Пиреос България АД и/или Мениджърите Връзки с клиенти.