En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредитиране

Банка Пиреос България АД е надежден и стабилен финансов партньор на водещи компании в различни отрасли на икономиката. Нашата мисия е да отговорим на Вашите бизнес нужди и да подкрепим Вашите проекти и идеи.

В резултат на дългогодишния си опит дирекция Корпоративно банкиране ви осигурява компетентно банковото финансиране, което да обхване в максимална степен съвременните ви бизнес изисквания:

  • Гъвкавост и конкурентни лихвени проценти, определяни в зависимост от пазарните условия и степента на риска;
  • Индивидуален подход - специалистите в Банка Пиреос ще Ви предложат най-подходящия кредитен продукт в зависимост от спецификата на Вашия бизнес и потребности;
  • Динамичност - бързина и качество на обслужването при осъществяване на кредитната сделка;
  • Професионализъм - способен и креативен екип от кредитни специалисти с дългогодишен опит в структурирането и успешното приключване на редица сделки с висока степен на сложност;
  • Комплексно обслужване

Банка Пиреос България предлага централизирано обслужване чрез дирекция Корпоративно банкиране на всички компании, или групи от компании, които са реализирали нетни приходи от продажби над 10 милиона лева за предходната финансова година.