En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Мениджър Връзки с клиенти

Мениджърите Връзки с клиенти имат ключова роля в обслужването на корпоративните клиенти на Банка Пиреос България АД, те са свързващото звено между клиентите и Банката. Това са експертите, които са в непосредствена връзка с всяка една компания, познават в детайли особеностите на нейния бизнес и предлагат на своите клиенти индивидуални решения, отговарящи на нуждите на бизнеса в конкретния момент. Мениджърът Връзки с клиенти е вашето лице за контакт в Банката, което ще ви съдейства във всяка една ситуация. Той ще улесни процеса на идентифициране на вашите нужди, с помощта на предоставената информация за вашата бизнес стратегия, конкурентната среда, в която функционира компанията и пазарните ви възможности.

По този начин вярваме, че ви предоставяме финансови решения, от които вашият бизнес се нуждае сега и в бъдеще.