En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредити за оборотни средства

Нашата цел е да предостави най-подходящия финансов продукт и гъвкаво финансиране, съобразени с конкретните нужди на вашата компания.

Кредити за оборотни средства

 • Кредитни линии за оборотни средства и/или издаване на банкови гаранции и акредитиви за срок от 12 месеца с опция за револвиране;
 • Кредитни линии за срок до 3 години с ежегодно подновяване на срока за усвояване и възможност за предварително фиксиран погасителен план при желание от страна на клиента;
 • Кредитни линии за финансиране на ДДС;
 • Оборотно финансиране за закупуване на суровини и материали;
 • Финансиране срещу складови записи;
 • Кредитни линии за сконтиране на субсидии за селското стопанство;
 • Кредитни линии за сконтиране на вземания;
 • Овърдрафти;
 • Издаване на банкови гаранции и акредитиви;
 • Сконтиране на акредитиви;
 • Търговско финансиране

Лихви и такси:

Лихвите и таксите за кредити за оборотни средства са по договаряне.

Структурата на обезпеченията се определя в зависимост от степента на риска, който Банката поема при финансиране на съответната компания.

Таксите за издаване на акредитиви и банкови гаранции са по договаряне.