En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Акредитивна сметка

Акредитивната сметка се открива за съхранение на пари за разплащане на клиента на банката с трето лице. Сумата се освобождава при изпълнение на определените условия, поставени при откриването на акредитива.