En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Набирателна сметка

Набирателната сметка се открива за учредяване на юридическо лице. Внесената сума се блокира до представяне на документи удостоверяващи регистрацията на юридическото лице в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.