En

Набирателна сметка

Набирателната сметка се открива за учредяване на юридическо лице. Внесената сума се блокира до представяне на документи удостоверяващи регистрацията на юридическото лице в съдебния регистър и Националния Статистически Институт.