En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Земеделски производители

Откриване на разплащателни сметки на земеделски производители за получаване на субсидии от ЕС- без месечна такса за обслужване и без изискване за минимално салдо.

Лихвен процент за суми над 1000 лв. - 0,05%

За откриване на сметката Земеделските производители, следва да представят копие от заявлението за подпомагане до "Държавен Фонд„ Земеделие“ - Разплащателна Агенция.