En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Земеделски производители

Разплащателна сметка предназначена за всички земеделски производители, които получават субсидии от Европейския Съюз.

  • възможност за издаване на  дебитна карта VISA Business Debit 
  • възможност за отпускане кредит Овърдрафт, за да разполагате с допълнителни средства
  • възможност за отпускане на Земеделски кредит 

Характеристики

Валута - BGN
Срок – безсрочна разплащателна сметка

Минимална наличност - 10,00 лв.
Лихвен процент  – 0,00% на годишна база.


Теглене / довнасяне

  • теглене и довнасяне без ограничения;
  • разпореждане със сумите по сметката се извършва до размера на наличния по сметката остатък.

Такси и комисиони

  • Откриване на сметка – без такса
  • Поддържане на сметка – съгласно действащата Тарифа на банката
  • Закриване на сметка - съгласно действащата Тарифа на банката
  • Всички неупоменати такси и комисиони са съгласно Тарифата на банката

*За откриване на сметката Земеделските производители, следва да представят копие от заявлението до Държавен Фонд Земеделие-Разплащателна Агенция

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.