En

Пиреос Експрес

Разплащателна сметка Пиреос Експрес

Печелите от оборотните си средства

Пиреос Експрес за юридически лица  е разплащателна сметка за съхранение на пари, платими на виждане без предизвестие от ваша страна. Същевременно вие получавате лихва върху наличната сума по сметката на дневна база.

Валута: Български левове, евро, щатски долари

Минимална сума: няма

Начисляване на лихвата: За всеки ден се начислява различен лихвен процент в зависимост от салдото на сметката в края на деня. Лихвата се капитализира в първия ден на всеки месец.

Лихвени проценти

Валута

Салдо в края на деня

Годишен лихвен процент

BGN

до 10 000

0.00%

BGN

10 000.01 - 100 000

0.0%

BGN

над 100 000

0.01%

EUR

до 10 000

0.00%

EUR

10 000.01 - 100 000

0.00%

EUR

над 100 000

0.01%

USD

до 10 000

0.00%

USD

10 000.01 - 100 000

0.05%

USD

над 100 000

0.10%