En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Пиреос Експрес

Разплащателна сметка Пиреос Експрес

Печелите от оборотните си средства

Пиреос Експрес за юридически лица  е разплащателна сметка за съхранение на пари, платими на виждане без предизвестие от ваша страна. Същевременно вие получавате лихва върху наличната сума по сметката на дневна база.

Валута: Български левове, евро, щатски долари

Минимална сума: няма

Начисляване на лихвата: За всеки ден се начислява различен лихвен процент в зависимост от салдото на сметката в края на деня. Лихвата се капитализира в първия ден на всеки месец.

Лихвени проценти

                                        Валута

Годишен лихвен процент

BGN, EUR, USD

0,00%