En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Пиреос Експрес

Разплащателна сметка Пиреос Експрес

Пиреос Експрес за юридически лица  е разплащателна сметка за съхранение на пари, платими на виждане без предизвестие от ваша страна. 

Валута: Български левове, евро, щатски долари

Минимална сума: 
съгласно Taрифата на банката.

Лихвени проценти

                                        Валута

Годишен лихвен процент

BGN, EUR, USD

0,00%