En

Ликвидационна сметка

Ликвидационната сметка е вид разплащателна сметка за съхранение на пари на юридически лица, обявени в ликвидация.