En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Депозит Пиреос Стандарт

 • Характеристики

  Срок: от 1 месец до 12 месеца

  Валута: BGN, EUR, USD

  Минимална сума: за Пиреос Стандарт - 3 000

  Лихвата се изплаща в края на периода. 

  Довнасяне на суми по всяко време по Депозит Пиреос Стандарт, сключен за срок от 6- и 12-месеца.  За депозити със срок 1 и 3 месеца, довнасяне не се допуска.

  При предсрочно закриване: депозитът се олихвява с годишен лихвен процент, равен на този по разплащателните сметки за съответната валута, съгласно актуалния Лихвен бюлетин към момента на тегленето, за периода от датата на откриване /при депозитни продукти без автоматично подновяване/ или от датата на последния падеж /при депозитни продукти с автоматично подновяване/ до датата на предсрочното теглене и депозитът се закрива.

  Продукт

  Валута

  Минимална сума

  Годишни лихвен процент

  1 месец

  3 месеца

  6 месеца

  12 месеца

  ПИРЕОС СТАНДАРТ

  BGN

  3 000

  0.01%

  0.02%

  0.04%

  0.07%

  ПИРЕОС СТАНДАРТ

  EUR

  3 000

  0.01%

  0.02%

  0.03%

  0.05%

  ПИРЕОС СТАНДАРТ

  USD

  3 000

  0.15%

  0.25%

  0.35%

  0.75%

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg  като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Тук може да изчислите сумата по вашия депозит.

  Моля въведете период измежду: 1   3   6   12  
  BGN
  Моля въведете сума в съответните граници.
  0 BGN - 40000 BGN
  1-ви период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  2-ри период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  3-ти период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  Обща лихва