En

Пиреос Депозит 24

 • Характеристики:

  С Депозит 24 получавате лихвата си на всеки 6 месеца

  Валута: BGN, EUR, USD

  Минимална сума за откриване: BGN 500, EUR 250 или USD 250

  Изплащане на лихвата: Натрупаната лихва се изплаща на всеки 6 месеца по сметка на клиента, без възможност за капитализация

  Довнасяне/теглене на суми: Само на падеж

  Подновяване: На падеж депозита автоматично се подновява за нов срок от 24 месеца, при същите условия и лихвен процент за този вид депозит, съгласно актуалния Лихвен бюлетин на Банката към момента на подновяване на депозита.

  Предсрочно закриване: В случай на закриване на депозита преди падеж цялата сума ще се олихви с годишен лихвен процент в размер на 0.05% за периода от датата на откриване/подновяване на депозита до датата на предсрочното му закриване, като изплатените до момента лихви се прихващат от главницата на депозита.

  Лихвени проценти: 

  Валута

  Минимална сума

  Годишен лихвен
  процент

  BGN

  1 000

  0.85%

  EUR

  500

  0.75%

  USD

  500

  0.75%

  Тук може да изчислите сумата по вашия депозит.

  Моля въведете период измежду: 24  
  BGN
  Моля въведете сума в съответните граници.
  1000 BGN +
  1-ви период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  2-ри период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  3-ти период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  Обща лихва