En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Депозит Пиреос Златен

 • Храктеристики

  Срок: от 1 месец до 12 месеца

  Валута: BGN, EUR, USD

  Минимална сума: за Пиреос Златен - 40 000.01 BGN / 20 000.01 EUR/USD 

  Лихвата се изплаща в края на периода.

  Довнасяне на суми:  по всяко време по Депозит Пиреос Златен, сключен за срок от 6- и 12-месеца. За депозити със срок 1 и 3 месеца, довнасяне не се допуска.

  При предсрочно закриване депозитът се олихвява с годишен лихвен процент, равен на този по разплащателните сметки за съответната валута, съгласно актуалния Лихвен бюлетин към момента на тегленето, за периода от датата на откриване /при депозитни продукти без автоматично подновяване/ или от датата на последния падеж /при депозитни продукти с автоматично подновяване/ до датата на предсрочното теглене и депозитът се закрива.

  Продукт

  Валута

  Минимална сума

  Годишни лихвен процент

  1 месец

  3 месеца

  6 месеца

  12 месеца

  ПИРЕОС ЗЛАТЕН

  BGN

  40 000.01

  0.02%

  0.03%

  0.06%

  0.09%

  ПИРЕОС ЗЛАТЕН

  EUR

  20 000.01

  0.02%

  0.03%

  0.05%

  0.06%

  ПИРЕОС ЗЛАТЕН

  USD

  20 000.01

  0.20%

  0.30%

  0.45%

  0.85%

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg  като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Тук може да изчислите сумата по вашия депозит.

  Моля въведете период измежду: 1   3   6   12  
  BGN
  Моля въведете сума в съответните граници.
  40000.01 BGN +
  1-ви период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  2-ри период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  3-ти период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  Обща лихва