En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Промоционален Депозит в Щатски долари Златен

 • Характеристики

  Срок: 6 и 12 месеца

  Валута: USD

  Минимална сума: 20 000,01 USD

  Изплащане на лихвата: изплаща се в края на периода

  Довнасяне: без възможност за довнасяне

  Теглене: само на падеж (в края на 6-тия или 12-тия месец в зависимост от избрания срок)

  Без автоматично подновяване: на падеж, главницата и начислената лихва се превеждат по обслужващата сметка на депозита.

  Предсрочно закриване: депозитът се олихвява с годишен лихвен процент, равен на този по разплащателната сметка в USD, съгласно актуалния Лихвен бюлетин към момента на тегленето, за периода от датата на откриване до датата на предсрочно теглене и депозитът се закрива.

  Продукт

  Валута

   Минимална сума

  Годишен лихвен

  процент

   

  6 месеца

   

  12 месеца

  Златен

  USD

  20 000,01

  0.35%

  0.60%

  *Промоционалните условия са валидни само за новопривлечени средства. Срокът на промоцията е до 01.03.2018г. 

  Тук може да изчислите сумата по вашия депозит.

  Моля въведете период измежду: 6   12  
  BGN
  Моля въведете сума в съответните граници.
  20000 BGN +
  1-ви период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  2-ри период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  3-ти период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  Обща лихва