En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Програма Пиреос Кеш Мениджър за фирми

Депозитна програма Пиреос Кеш Мениджър за фирми е комбинация от разплащателна сметка Пиреос Експрес и Овърнайт депозит. Програмата ви дава свобода да извършвате всички необходими за обслужването на Вашия бизнес банкови транзакции, като в същото време получавате висока доходност всеки ден. 

В края на деня системата автоматично проверява баланса по сметката и открива Овърнайт депозит, със сумата над фиксиран Свободен лимит. Депозитът падежира сутринта на следващия работен ден като в сметката Ви автоматично се прехвърлят главницата и натрупаната лихва. Ако не се разпоредите със средствата или не прекратите Програмата, депозитът ще се подновява автоматично всяка вечер. 

Основни характеристики на програма Пиреос Кеш Мениджър за фирми:

  •  Валута - BGN, EUR и USD
  •  Фиксиран свободен лимит по разплащателна сметка Пиреос Експрес - 2 500 BGN / 1 250 EUR/USD
  •  Минимална сума за откриване на Овърнайт депозит - 25 000 BGN / 12 500 EUR/USD 
  •  Лихвен процент – 0,02% за лева, 0,01% за евро и 0,01%за щатски долари

Допълнителни удобства:

  •  Чрез разплащателна сметка Пиреос Експрес, могат да се извършват всички видове банкови операции 
  •  Без такса за откриване, поддържане и закриване на Програмата 
  •  Можете да прекратявате и подновявате действието на Програмата без ограничения и без такси 
  •  Лесно и бързо извършвате всички видове банкови транзакции чрез on-line банкирането на Банка Пиреос

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg  като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.