En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Инвестиционни кредити

ФИНАСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Ако сте представител на фирма с малък или среден бизнес с чиста кредитна история (без просрочени задължения към държавата, банки или доставчици) и развивате дейност в сектора си вече поне две години, значи отговаряте на изискванията за отпускане на кредит за финансиране на инвестицион проект

Цел на кредита:

  • Покупка на нови машини или оборудване
  • Енергийно ефективно оборудване, което спестява енергия и намалява енергийните разходи
  • Оборудване за производство на енергия от ВЕИ за нуждите на собственото потребление на фирмата
  • Производствено оборудване, което води до намаляване на енергийната интензивност (kWh/единица)
  • Покупка, довършителни работи или ремонт на производствени или складови помещения или лаборатории
  • Покупка, довършителни работи или ремонт на магазини или офиси 

Размер на кредита - без ограничение
Лихва по кредита -по договореност
Усвояване - еднократно или на траншове 
Гратисен период до 12 месеца
Обезпечение по договореност