En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Гаранционна схема в подкрепа на МСП

Банка Пиреос България АД и Национален Гаранционен Фонд ЕАД подписаха споразумение за прилагане на гаранционна схема, която да осигури на малките и средни предприятия в България финансиране чрез механизъм за споделяне на риска.

Фондът издава гаранция, допълваща обезпечението по инвестиционни и оборотни кредити, както и по кредити, отпускани за реализацията на проекти по оперативни програми на Европейския Съюз период 2014-2020.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ГАРАНЦИЯТА:

Валута: Лева

Максимален гаранционен процент на кредит за оборотни средства или инвестиционен кредит: до 50% от размера на кредита, но не повече от 1 милион  лева за един кредитополучател и свързани с него лица;

Срок за включване на кредити в гарантирания портфейл - до 31.03.2017 година.