En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредит овърдрафт

ОВЪРДРАФТ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ЗА МИКРО, МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

Вие получавате:

  • Бърз и лесен достъп до кредит

Размер на кредита:

  • До 10% от официалните нетни продажби за последната отчетна година, минимум 5 000 лв.

Валута: BGN, EUR

Лихвен процент: плаващ: ОБЛП* + надбавка по договаряне

* Към момента ОБЛП за кредити в лева: 7.50%, ОБЛП за кредити в евро: 5,75% .

Срок: До 12 месеца с възможност за подновяване в края на периода.

Обезпечение:  първа по ред ипотека на недвижим имот

Изисквания за отпускане на кредит:

  • Минимум 3 години регистрирана стопанска дейност;
  • Чиста кредитна история на фирмата;
  • Сумата на кредита плюс съществуващите краткосрочни задължения към всички останали банки не може да превишава 50% от официалния годишен оборот на фирмата от последната година

Усвояване: по всяко време, когато сумата на наредените плащания надвишава сумата на наличния баланс по разплащателната  сметка.

Плащане на лихвата: всеки месец.

Погасяване: автоматично с постъпления  по разплащателната сметка.

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите във всеки един от бизнес центровете или  клоновете  на банката, както и  да ни изпратите форма за контакт .