En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Пиреос Бизнес Плюс

ОБОРОТНИ СРЕДСТВА

Сума:

Min. BGN 50 000 
Max. BGN 500 000

Валута:

BGN, EUR

Лихва:

Фиксиран лихвен процент ОБЛП + 1% за EUR (към момента 6,75%) и ОБЛП + 0% за BGN (към момента 7,5%)

Бонус:

В процеса на годишен преглед , в случаите когато през първата година компанията/собственик/акционер/управител държи средно 10% от кредитната си експозиция в депозити, ще има отстъпка в лихвения процент на кредита  с 0.25% за следващата година.

Цел:

оборотни средства

Обезпечение:

По договаряне

LTV

Максимум 70% от пазарната оценка на ипотекираното в полза на Банката имущество 
Важно: Оценката на недвижимото имущество е условие за усвояване, а не за одобрение на кредита.

Срок на кредита:

До 2 години

Промоция:

  • Електронно Банкиране – безплатно e-token устройство 1 бр.,
  • Без такса за издаване на  Кредитна карта VISA  Business за първата година

Процес на одобрение:

Максимум 10 дни

ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ

Сума:

Min. BGN 50 000
Max. BGN 500 000

Валута:

BGN, EUR

Лихва:

1. За първата и втората година фиксиран лихвен процент ОБЛП + 1.00% (към момента 6.75%) за EUR и ОБЛП + 0.00 за BGN (към момента 7.5%)
2. За останалия период - плаващ лихвен процент BBIR + 1.5%

Бонус:

След втората година в случай че компания/собственик/акционер/управител държи средно 10% от кредитната си експозиция в депозити, ще има отстъпка в лихвения процент с 0.25%, и ще се прилага като бонус за следващия  период на кредита.

Цел:

Инвестиционни проекти

Обезпечение:

По договаряне  

LTV

Максимум 70% от пазарната оценка на ипотекираното в полза на Банката имущество 
Важно: Оценката на недвижимото имущество е условие за усвояване, а не за одобрение на кредита.

Срок на кредита:

 до 10 години

Усвояване :

Срещу документи  

Промоция :

  • Овърдрафт по разплащателна сметка до 10 000 лева

Процес на одобрение:

Максимум 10 дни

Погасяване:

Всеки месец съгласно договорен погасителен план