En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредити за оборотни средства

БАНКА ПИРЕОС предлага на малките и средните фирми атрактивни възможности за финансиране.

КРЕДИТ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА

  • Кредитни линии за оборотни средства и/или издаване на банкови гаранции и акредитиви за срок от 12 месеца с опция за револвиране;
  • Кредитна линия за срок до 3 години с ежегодно подновяване на срока за усвояване и възможност за предварително фиксиран погасителен план при желание от страна на клиента;
  • Кредитна линия за финансиране на ДДС за срок от 6 месеца до 12 месеца;
  • Търговско финансиране за закупуване на суровини и материали;
  • Издаване на банкови гаранции и акредитиви, с посочена от бенефициента срочност;
  • Сконтиране на акредитиви.

Лихви и такси:

  • Лихвите и таксите за кредити за оборотни средства са по договаряне.
  • Структурата на обезпеченията се определя в зависимост от възможностите на клиента.
  • Таксите за издаване на акредитиви и банкови гаранции са по договаряне.