En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредит за строителни фирми по Програма REECL

Цел на кредита 

Финансиране до 100 % на инвестиционните разходи свързани с внедряване на енергийно ефективни мерки, които са част от бюджета на новострояща се еднофамилна  сграда или на обособени три или повече самостоятелни жилища в многофамилна сграда 

Сума  - Максимум  1 000 000 евро

Валута - BGN или  EUR

Лихва   - 3M SOFIBOR  или ЗМ EURIBOR +3.5% 

Срок на кредита  - До 36 месеца

Гратисен период - До 12  месеца

Такса за управление - 1 % върху одобрената сума на кредита за първата година 1 % върху остатъка на кредита за всяка следваща година

Такса за предсрочно погасяване -  1% върху предсрочно погасената сума

Погасяване -  Равни  месечни вноски по главницата след гратисния период.  С получената безвъзмездна помощ се погасява частично главницата по кредита и не се дължи такса за предсрочно погасяване.

Обезпечение - Съгласно кредитната политика на банката

Забележка: Бюджетът на проекта и допустимостта да бъде включен в Програмата REECL трябва да бъдат  предварително одобрени от проектния офис  на Програмата.

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите във всеки един от бизнес центровете или клоновете на банката, както и да ни изпратите форма за контакт

За повече информация посетете - http://reecl.org/