En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредит за фирми за услуги и за сдружения на етажни собственици (юридически лица) по програма REECL

Цел на кредита 

Финансиране на инвестиционен проект по програмата REECL със сключен договор между фирма изпълнител и собственици на еднофамилна сграда  или на обособени три или повече самостоятелни жилища в многофамилна сграда. 

Сума  - Максимум  100 000 евро

Процент на банково финансиране -  До  60% от сумата на проекта без ДДС

Валута - BGN или  EUR

Лихва  -  3M SOFIBOR  или ЗМ EURIBOR + 5%

Срок на кредита  -  До  36 месеца

Гратисен период -  няма

Такса за управление - 1% върху сумата на одобрения кредит за първата година  и  1%   върху   остатъка по кредита всяка следваща година 

Такса за предсрочно погасяване -  1% върху предсрочно погасената сума

Погасяване -  Равни   месечни вноски по главницата. С получената безвъзмездна помощ се погасява частично главницата     по кредита и не се дължи такса за предсрочно погасяване.

Обезпечение - Съгласно кредитната политика на банката

Забележка: Бюджетът на проекта и допустимостта да бъде включен в Програмата REECL трябва да бъдат  предварително одобрени от проектния офис  на Програмата. 

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите във всеки един от бизнес центровете или клоновете на банката, както и да ни изпратите форма за контакт

За повече информация посетете - http://reecl.org/