En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Изплащане на заплати

Банка Пиреос България АД извършва нареждания за изплащане на трудови възнаграждения на Вашите служители чрез изпращането на файл от Ваша страна в предварително установен формат. Имате възможност да нареждате плащанията за заплати на служителите Ви, както в рамките на Банка Пиреос България, така и към други банки в страната.

  • Банка Пиреос България ще открие сметки и ще издаде безплатно дебитни карти на всички Ваши служители - необходимо е да ни представите само списък с имена и ЕГН, придружен от копия на личните им карти.
  • Всеки служител може да получи готовата си карта срещу лична карта, както в Банката, така и на място в офиса на фирмата от наш представител.
  • Банката извършва преводите и захранва сметките на служителите в рамките на същия работен ден, в който е подадено нареждането от фирмата.
  • При сключен договор за изплащане на заплати, Банката предоставя на Вашите служители възможност за ползване на овърдрафт по картова сметка.

За повече информация, моля посетете някой от нашите клонове