En

Изплащане на заплати

Банка Пиреос България АД извършва нареждания за изплащане на трудови възнаграждения на Вашите служители чрез изпращането на файл от Ваша страна в предварително установен формат. Имате възможност да нареждате плащанията за заплати на служителите Ви, както в рамките на Банка Пиреос България, така и към други банки в страната.

  • Банка Пиреос България ще открие сметки и ще издаде безплатно дебитни карти на всички Ваши служители - необходимо е да ни представите само списък с имена и ЕГН, придружен от копия на личните им карти.
  • Всеки служител може да получи готовата си карта срещу лична карта, както в Банката, така и на място в офиса на фирмата от наш представител.
  • Банката извършва преводите и захранва сметките на служителите в рамките на същия работен ден, в който е подадено нареждането от фирмата.
  • При сключен договор за изплащане на заплати, Банката предоставя на Вашите служители възможност за ползване на овърдрафт по картова сметка.

За повече информация, моля посетете някой от нашите клонове