En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кариери

Наша основна цел е привличането и наемането на служители с потенциал за развитие и професионален опит, които споделят ценностите и визията на банката и са готови да допринесат за по-нататъшното й развитие. 
 
Ние вярваме в нашите служители. Те създават нашите успехи и чрез тях банката се развива. 
Ето защо ние винаги ще посрещнем тези от вас, които искат да:
  • поемат отговорност
  • споделят своите идеи
  • постигат високи резултати
  • откриват и научават нови неща
  • бъдат част от един печеливш екип
  • развиват себе си и хората, с които работят