En

Стажантска програма 2017

Завършил си висшето си образование или си все още студент?

Искаш да натрупаш професионален опит по специалността си или в областта, в която желаеш да се развиваш? 

Включи се в стажантските програми на Финансова Група Пиреос България.

Присъедини се към нас и ние ще те научим на основите в банковата дейност и ще ти дадем възможност да придобиеш знания и практически умения в редица направления, сред които:

Клонова мрежа – Ти ще се запознаеш с продуктите и услугите на Банката. Ще научиш основните процеси  в един банков клон и ще имаш възможност да разбереш повече за доброто банково обслужване.

Бизнес центрове за кредитиране на средни предприятия – Ти ще се запознаеш с продуктите и услугите на банката, предназначени за средния бизнес, ще имаш възможността да участваш в процесите по анализ и провеждане на срещи с клиенти.

Банкиране на дребно и кредитен център – Ти ще се запознаеш с продуктите и услугите за физически лица и процесите по анализ и  одобрение на кредитите на индивидуалните клиенти. Ще ти бъде предоставена възможност да администрираш и обслужваш запитвания на клиенти по въпроси относно продукти, услуги и правила на Банката.

Дирекция Продажби – Ти ще имаш възможност да се запознаеш и подпомагаш процесите по изпълнение на стратегията и плана за продажби, развитието на канали за продажба и проучване на пазара за нови възможности. 

Картов  център - Ти ще участваш в проекти, свързани с картови продукти. Ще се включиш в мониторинга на транзакциите с дебитни и кредитни карти, извършвани от картодържателите на Банка Пиреос.

Корпоративно банкиране – Ти ще се научиш да поддържаш отношения със съществуващи или нови корпоративни клиенти, с цел дългосрочно сътрудничество.

Недвижими имоти - Ти ще помагаш в управлението на недвижимите имоти, съдържащи се в портфолиото на Банката. Ще участваш в кореспонденцията с агенции за недвижими имоти и подготовката на необходимите документи.

Информационни технологии – Ти ще подпомагаш  разработването и поддържането на Банковите системи.

Съдебни кредити на юридически лица - Ти ще осъществяваш дейности по мониторинг и събиране на проблемните и съдебни кредити на юридически лица на Банката.

Оздравяване на кредити на физически лица  - Ти ще участваш в процеса по мониторинг върху просрочените и неплатени вноски по задължения на физически лица и ще предприемаш действия за тяхното погасяване.

Дирекция Правна – Ти ще научиш процесите по подпомагане и защитаване на правните интереси на  Банката и ще предприемаш необходимите действия за спазване на законосъобразността на вътрешнобанковите правила и процедури.

Кредитна администрация – Ти ще участваш в процесите по администрирането, усвояването и пълното погасяване на кредитите.

Управление на риска – Ти ще участваш в използването на оценъчни модели за валутния, лихвения, кредитния, ликвидния и операционен риск.

Финансов контрол – Ти ще съдействаш за  изготвянето на различни видове  вътрешни и външни отчети и справки и ще помагаш за осъществяването на контрол върху изпълнението на финансовия план и бюджет на Банката.

Организация и поддръжка операции – Ти ще имаш възможност да участваш в координацията и събирането на бизнес изискванията за въвеждането на нови продукти, дефинирането и тестването на нови функционалности на банковите системи.

Човешки ресурси – Ти ще оказваш съдействие по различни проекти в администрирането, подбора, обучението и развитието на човешките ресурси в Банката.

Маркетинг – Ти ще спомагаш за създаването и поддържането на корпоративната идентичност на банката, ще участваш в реализирането на  маркетинговите стратегии, провеждането на рекламни и ПР кампании.

Чрез стажантските програми ти ще имаш възможност:

  • да придобиеш практически опит;
  • да бъдеш част от професионален екип за период от 1, 3 или 6 месеца на пълен работен ден;
  • да изградиш корпоративно поведение и бизнес етика;
  • да продължиш развитието си във Финансова група Пиреос, след като покажеш добри резултати и желание.

За да бъдеш Стажант”, е необходимо да

  • си студент във II или по–горен курс на обучение или наскоро завършил;
  • си на “Ти” с компютрите;
  • владееш английски език;
  • обичаш да общуваш и си „екипен играч“.

За да кандидатстваш:

попълни нашия формуляр или изпрати своята автобиография на jobs@piraeusbank.bg.

Актуални предложения с нашите свободни позициите може да видиш на www.piraeusbank.bgсекция Кариери.