En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Стажантска програма 2018

Завършил си висшето си образование или си все още студент?

Искаш да натрупаш професионален опит по специалността си или в областта, в която желаеш да се развиваш? 

Включи се в стажантските програми на Финансова Група Пиреос България.

Присъедини се към нас и ние ще те научим на основите в банковата дейност и ще ти дадем възможност да придобиеш знания и практически умения в редица направления, сред които:

Клонова мрежа – Ти ще се запознаеш с продуктите и услугите на Банката. Ще научиш основните процеси  в един банков клон и ще имаш възможност да разбереш повече за доброто банково обслужване.

Бизнес центрове за кредитиране на средни предприятия – Ти ще се запознаеш с продуктите и услугите на банката, предназначени за средния бизнес, ще имаш възможността да участваш в процесите по анализ и провеждане на срещи с клиенти.

Банкиране на дребно и кредитен център – Ти ще се запознаеш с продуктите и услугите за физически лица и процесите по анализ и  одобрение на кредитите на индивидуалните клиенти. Ще ти бъде предоставена възможност да администрираш и обслужваш запитвания на клиенти по въпроси относно продукти, услуги и правила на Банката.

Дирекция Продажби – Ти ще имаш възможност да се запознаеш и подпомагаш процесите по изпълнение на стратегията и плана за продажби, развитието на канали за продажба и проучване на пазара за нови възможности. 

Картов  център - Ти ще участваш в проекти, свързани с картови продукти. Ще се включиш в мониторинга на транзакциите с дебитни и кредитни карти, извършвани от картодържателите на Банка Пиреос.

Корпоративно банкиране – Ти ще се научиш да поддържаш отношения със съществуващи или нови корпоративни клиенти, с цел дългосрочно сътрудничество.

Недвижими имоти - Ти ще помагаш в управлението на недвижимите имоти, съдържащи се в портфолиото на Банката. Ще участваш в кореспонденцията с агенции за недвижими имоти и подготовката на необходимите документи.

Информационни технологии – Ти ще подпомагаш  разработването и поддържането на Банковите системи.

Съдебни кредити на юридически лица - Ти ще осъществяваш дейности по мониторинг и събиране на проблемните и съдебни кредити на юридически лица на Банката.

Оздравяване на кредити на физически лица  - Ти ще участваш в процеса по мониторинг върху просрочените и неплатени вноски по задължения на физически лица и ще предприемаш действия за тяхното погасяване.

Дирекция Правна – Ти ще научиш процесите по подпомагане и защитаване на правните интереси на  Банката и ще предприемаш необходимите действия за спазване на законосъобразността на вътрешнобанковите правила и процедури.

Кредитна администрация – Ти ще участваш в процесите по администрирането, усвояването и пълното погасяване на кредитите.

Управление на риска – Ти ще участваш в използването на оценъчни модели за валутния, лихвения, кредитния, ликвидния и операционен риск.

Финансов контрол – Ти ще съдействаш за  изготвянето на различни видове  вътрешни и външни отчети и справки и ще помагаш за осъществяването на контрол върху изпълнението на финансовия план и бюджет на Банката.

Организация и поддръжка операции – Ти ще имаш възможност да участваш в координацията и събирането на бизнес изискванията за въвеждането на нови продукти, дефинирането и тестването на нови функционалности на банковите системи.

Човешки ресурси – Ти ще оказваш съдействие по различни проекти в администрирането, подбора, обучението и развитието на човешките ресурси в Банката.

Маркетинг – Ти ще спомагаш за създаването и поддържането на корпоративната идентичност на банката, ще участваш в реализирането на  маркетинговите стратегии, провеждането на рекламни и ПР кампании.

Чрез стажантските програми ти ще имаш възможност:

  • да придобиеш практически опит;
  • да бъдеш част от професионален екип за период от 1, 3 или 6 месеца на пълен работен ден;
  • да изградиш корпоративно поведение и бизнес етика;
  • да продължиш развитието си във Финансова група Пиреос, след като покажеш добри резултати и желание.

За да бъдеш Стажант”, е необходимо да

  • си студент във II или по–горен курс на обучение или наскоро завършил;
  • си на “Ти” с компютрите;
  • владееш английски език;
  • обичаш да общуваш и си „екипен играч“.

Актуални предложения с нашите свободни позициите може да видиш на www.piraeusbank.bgсекция Кариери.