En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Дарителска Кредитна карта ПИРЕОС-УНИЦЕФ

 • С дарителската Кредитна карта Ви предлагаме:

  • 1%, макс. 30лв. месечен бонус за извършени покупки в страната с кредитната карта
  • Да станете БЛАГОДЕТЕЛ и да помагате на децата в нужда като дарявате 0.10 лв. за извършена транзакция с картата. На всеки 0.10лв. Банка Пиреос ще дари още 0.20лв.
  • Да заплащате без такса стоки и услуги в търговски обекти
  • По-ниска лихва за рефинансиране на задължения по кредитна карта, издадена от друга банка
  • Може да заявите получаване на sms/e-mail известия при използването на картата.
  • Сигурност - всяка транзакция с картата Ви се осъществява чрез най-новата чип технология и след въвеждане на ПИН код
  • Проверка на баланс чрез терминално устройство АТМ и Winbank
  • Да заплащате комунални услуги в интернет (epay) и на банкомат (bpay) 

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Условия за издаване и използване на Дарителска кредитна карта MASTERCARD:

  Такси за обслужване

  Издаване на карта

  0.00 лв.

  Месечна такса за 
  основна карта

  3.50 лв.

  Месечна такса за допълнителна карта

  2.00 лв.

  Заплащане на стоки и услуги

  0.00 лв.

  Годишен лихвен процент

  при покупки

  18%

  теглене на пари в брой

  20%

  Рефинансиране на задължения по 
  кредитна карта, издадена в друга банка 

  10% до изплащане 
  на задължението

  Участие Програма Благодетел

  0.10 лв. на транзакция

  Представителен пример

  ГПР 26,80 % при кредитен лимит в размер на 3 000 лева, усвоен еднократно в брой чрез АТМ на банката, срок на изплащане 12 месеца.

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта.

   

  1000 10000 card

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
ProductChoice