En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредитна карта Visa Classic

 • Банка Пиреос издава кредитни карти Visa Classic с кредитен лимит до 10,000 лева.

  С кредитните карти от Банка Пиреос Вие можете да:

  • Заплащате стоки и услуги в търговски обекти обозначени с логото на VISA
  • Извършвате покупки в интернет и други без представяне на картата
  • Теглите пари в брой от банкомат или в банков офис
  • Направите резервация за хотел, рент-а-кар и др.
  • Може да заявят получаване на sms/e-mail известия при използването на картата.
  • Правите проверка на баланс чрез терминално устройство АТМ и Winbank
  • Плащате комунални услуги в интернет (epay) и на банкомат (bpay)

  Кредитните карти Visa Ви дават следните предимства:

  • Приемат се за разплащане на стоки и услуги навсякъде по света
  • Разполагате с пари в брой, до пълния размер на кредитния лимит
  • Ползвате безлихвен гратисен период до 45 дни
  • Правите минимално месечно погасително плащане - 5% от общо дължимата сума
  • Получавате 24 часа, 7 дни в седмицата обслужване на тел. : 0700 12 002

  Условия за издаване и ползване:

  Такси за обслужване

  Издаване на карта

  0 BGN

  Годишна такса за основна карта

  40 BGN

  Годишна такса за допълнителна карта

  20 BGN

  Заплащане на стоки и услуги

  0 BGN

  Теглене на суми в брой от банкомат на Банка Пиреос България

  3,00 лв. + 1,5%

  Теглене на суми в брой от банкомат на други банки в България

  5,00 лв. + 1,5%

  Теглене на суми в брой от банкомат на други банки в чужбина

  3,0%, мин. 5,00 лв.

  Лихвен процент

  Годишен лихвен % при покупки

  16.75%

  Годишен лихвен % при теглене на суми в брой

  18%

  ГПР 26,80 % при кредитен лимит в размер на 3 000 лева, усвоен еднократно в брой чрез АТМ на банката, срок на изплащане 12 месеца

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта.

   

  10000 card

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
ProductChoice