En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Дарителска дебитна карта ПИРЕОС-УНИЦЕФ

 • С дарителската дебитна карта Debit MasterCard  Ви предлагаме:

   • Да станете БЛАГОДЕТЕЛ и да помагате на децата в нужда като дарявате 0.10 лв. за извършена транзакция с картата
   • Да плащате лесно и удобно стоки и услуги в търговски обекти в страната и чужбина и онлайн при интернет търговци
   • Да извършвате бързи и сигурни безконтактни плащания
   • Да извършвате по-сигурни плащания в интернет чрез услугата MasterCard SecureCode

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Условия за издаване и използване на Дарителска дебитна карта Debit MasterCard

  Такси за обслужване

  Издаване на карта

  0 лв.

  Месечна такса за 
  основна/допълнителна карта

  1.20 лв.

  Заплащане на стоки и услуги

  Безплатно  

  Теглене на пари в брой от банкомат

  на Банка Пиреос

  0,30 лв.

  на други банки в България

  1,00 лв.

  в чужбина

  5 лв. + 1%

  Участие Програма "Благодетел"

  0.10 лв. на трансакция

  ТРАНЗАКЦИИ В БЪЛГАРИЯ

  Покупка на стоки

  Теглене на пари в брой

  Общо

  BGN

  BGN

  BGN

  Максимум на транзакция

  4 000

  2 000

   

  24 часов лимит

  4 000

  4 000

  8 000

  7 дневен лимит

  10 000

  10 000

  15 000

   

  ТРАНЗАКЦИИ В ЧУЖБИНА

  Покупка на стоки

  Теглене на пари в брой

  Общо

  BGN

  BGN

  BGN

  Максимум на транзакция

  4 000

  1 000

   

  24 часов лимит

  4 000

  2 000

  6 000

  7 дневен лимит

  10 000

  10 000

  15 000

  Брой транзакции за 24 часа

  30

  Брой транзакции за 7 дни

  60

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта.

   

  card

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
ProductChoice